BIP Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej

Ogłaszone konkursy

„Siechnice – Gmina przyjazna środkom transportowym”.

    Gmina Siechnice realizując przyjętą strategię rozwoju, powołała do życia spółkę, która ma za zadanie wspierać wszelkie działania, służące realizacji tej strategii. Tak powstała Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., która wspiera rozwój oferty inwestycyjnej gminy Siechnice i realizuje przyjętą strategię, przez promocję aktywności gospodarczej. Dlatego celem spółki jest m. in. tworzenie warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy, w tym zachęcanie do przedsiębiorczości, wspieranie sfery socjalnej oraz integracji społecznej. Spółka prowadząc działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, wspomaga władze lokalne w zakresie rozwoju gospodarczego gminy przez podnoszenie jej konkurencyjności. Nowatorskie rozwiązania, promują gminę Siechnice jako miejsce atrakcyjne dla przedsiębiorców i sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i tworzeniu nowych struktur społecznych.

   Jednym z takich działań jest konkurs „Siechnice – Gmina przyjazna środkom transportowym”. Konkurs trwa od 1.04.2015 r. do 31.12.2015 r. i jest kierowany do wszystkich, aktualnych i przyszłych podatników podatku od środków transportowych. Laureatem konkursu zostaje uczestnik, który zarejestruje lub przerejestruje na teren gminy Siechnice środki transportu objęte podatkiem od środków transportowych za rok 2015. Więcej szczegółów w ulotkach informacyjnych a także w regulaminie konkursu, które dołączone są jako załączniki PDF na stronach www.siechnice.gmina.pl oraz www.sisk-siechnice.pl, pod numerem telefonu 71 786 09 70, a także w Urzędzie Miejskim w Siechnicach w lokalu 302.

Regulamin Konkursu „Siechnice Gmina przyjazna środkom transportowym”

Regulamin Konkursu

Zmiana regulaminu z dnia 21 kwietnia 2016 r. - pobierz

Zamieszczono:

data: 3 kwietnia 2015 r.

autor: Krzysztof Maj