BIP Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej

Biuletyn Informacji Publicznej

Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

O Nas

     „Mądrze zarządzając dzisiaj, tworzymy lepsze jutro” - motto Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. (SISK) odnosi się do wszystkich sfer aktywności i towarzyszy Spółce przy zarządzaniu obiektami, a także przy planowaniu i realizacji nowych inwestycji w Gminie. Motto SISK odzwierciedla również dążenie do budowania solidnych i przejrzystych relacji z mieszkańcami i wszystkimi podmiotami, którym leży na sercu dobro Gminy Siechnice. Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. została powołana w grudniu 2012r.. Jej podstawowym zadaniem jest świadczenie najwyższej jakości usług, z zakresu zarządzania obiektami i infrastrukturą znajdującą się na terenie Gminy Siechnice, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, odpowiedzialnych za ekologiczne funkcjonowanie obiektów. Optymalizowanie kosztów obsługi zarządzanych obiektów, możliwe jest dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań dla infrastruktury komunalnej oraz modelowego procesu zarządzania. SISK sp. z o. o. odpowiedzialna jest także za tworzenie warunków do coraz większej aktywności gospodarczej i intelektualnej opartej o dużą świadomość ekologiczną, poprzez generowanie i wdrażanie najwyższej jakości usług we wszystkich obszarach działalności Gminy Siechnice. Świadomość ekologiczna jest najlepszym obrońcą wartości ekologicznych i kulturowych przed ich degradacją, dlatego pobudzenie wrażliwości społecznej i edukacja  w tym względzie to również ważne zadanie, jakie stawia przed sobą Spółka.

Licznik wejść: